Dragan Lubarda

LUBARDA GOVORI...


Grafika je eho atomske bombe.
Pesma se piše radi Venere.
Srbija je akvarel a kap na travki je čista.
Fudbal i šah nastali su u podne.
Misao je kasnije nastala,
Osmeh na vašim licima kaže -
deca se rađaju da bi crtala.
Slova su nacrtana. Nacrtana slova su živa, i reč dok ne uđe u rečenicu.
Vuče, što azbuku ne nazva sazbuka, ulicu Srbija i Avala ne bi bila silovana!
Boli dan.
Misao nije susret sa čovekom nego sa ljudskim.