Nebeska Jugoslavija
880 din.

Nebeska Jugoslavija

interakcija političkih mitologija i pop-kulture

 
Izdavač:XX VEKGodina izdanja:2012Redni broj izdanja:1
Format:18 cmBroj strana:279Povez:Broširani povezPismo:latinično
ISBN:978-86-7562-107-2
Ova knjiga se sastoji od tri dulja eseja za koje je svaki potpisani autor sam odgovoran. Ali smo u njihovom stapanju u cjelinu djelovali skupa te ih na kraju kao cjelinu "sekularno blagoslovili", ili u prijevodu, otvorili kao cjelinu čitateljima i njihovoj poželjnoj "kritici svega postojećeg". Već je spomenuto da ta tri eseja koautori ove knjige nisu radili po nekom prethodnom planu i nacrtu, nego smo se u jednom trenutku "našli". Tri su se analize, kad smo ih sklopili, tako "posložile" i uzajamno dopunjavale, iskristalizirali su se i ciljevi, nove perspektive i hipoteze, a nove informacije dopunile praznine u postojećoj znanstvenoj produkciji. Napose nam je bilo stalo da udruženim snagama jednog sociologa/kulturologa i povjesničara kulture dademo doprinos jačanju i naših temeljnih disciplina, ali i onih novijih interdisciplinarnih područja, poput kulturalnih studija (napose studija popularne kulture) i studija kulture sjećanja (cultural and memory studies). Ove, na našim prostorima relativno novije znanstvene perspektive, još uvijek su poprilično "nedisciplinirane", ako ih sudimo prema tradicionalnim normama i kanonima. Uz to su i krhke u odnosu na one tradicionalne discipline društvenih i humanističkih znanosti i "ušančene" u univerzitetskim programima koji na ove "novotarije" ponekad gledaju s podozrenjem i kao konkurenciju umjesto kao osvježenje, dopunu, intelektualni izazov i produkt novog vremena. O tome najbolje svjedoči interes studenata, dinamika novih istraživačkih projekata i publikacija, pa i to da klasična štampana knjiga pomalo postaje anakronizam kad se radi o prezentaciji gradiva ove vrste jer mu više odgovara tip takozvane elektronske knjige ili multimedijalna prezentacija.

Ostali naslovi iz oblasti: Sociologija
Slične knjige:

S Titom četvrt veka u Kabinetu Jugolaboratorija Titostalgija Velika Srbija Sećanje u kamenu okamenjeno sećanje? Monopol na istinu
S Titom  četvrt veka u Kabinetu Jugolaboratorija Titostalgija Velika Srbija Sećanje u kamenu okamenjeno sećanje? Monopol na istinu
1121 din. 605 din. 605 din. 5280 din. 990 din. 1650 din.